fbpx

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

TOEFL - GMAT - GRE - IELTS -TOEIC
Για μεταπτυχιακά και ΑΣΕΠ

Λέγοντας Πιστοποιήσεις εννοούμε κάποια ειδικά διπλώματα πιστοποίησης γλώσσας που είναι απαραίτητα (εφόσον ζητηθούν), για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές και για το ΑΣΕΠ.

Στα εκπαιδευτήριά μας πραγματοποιείται προετοιμασία γι όλες τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Τι είναι το TOEFL;

To Test of English as a Foreign Language είναι μια εξέταση που ελέγχει το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να εισαχθεί κάποιος σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή κάθε μέρα.

Δομή του Test

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Reading Section (60 – 100 λεπτά) 3 – 5 κείμενα και ερωτήσεις πάνω σε αυτά

Listening Section (60 – 90 λεπτά) 4-6 διαλέξεις, 2-3 συνομιλίες

Speaking Section (15 – 20 λεπτά) συνέντευξη:
– προσωπική άποψη πάνω σε κάποιο θέμα
– έκφραση άποψης του εξεταζόμενου πάνω σε κάτι που άκουσε ή διάβασε

Writing Section (50 λεπτά)
Πρώτο μέρος : Ο εξεταζόμενος διαβάζει ένα μικρό κείμενο, μετά ακούει μια σύντομη διάλεξη που
αναφέρεται στο κείμενο και γράφει μια περίληψη για τις απόψεις του ομιλητή πάνω σε αυτό.
Δεύτερο μέρος: Ο εξεταζόμενος αναλύει την άποψή του σχετικά με κάποιο θέμα γενικού ενδιαφέροντος.

Τι είναι το GMAT;

To Graduate Management Admission Test είναι μια εξέταση, που είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στους τομείς του Business Management, Finance, Marketing, κ.α. με στόχο την απόκτηση M.B.A, M.Sc. και M.A.

Τι εξετάζει;

Οι εξεταζόμενοι στο GMAT, αξιολογούνται σε τρεις τομείς:

Λεκτική ικανότητα
Μαθηματική ικανότητα
Αναλυτικές δεξιότητες

Δομή του Test

Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή, διαρκεί 3,5 ώρες και περιλαμβάνει:

Analytical Writing Assessment (χρόνος : 60 λεπτά):

Βασικός σκοπός είναι να εξεταστεί η ικανότητα των υποψηφίων να παρουσιάζουν γραπτώς τις απόψεις τους με δύο είδη εκθέσεων:
Analysis of an issue (Ανάπτυξη επιχειρημάτων πάνω σε ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος)
Analysis of an argument (Ζητείται από τον εξεταζόμενο να κάνει κριτική πάνω σε κάποια
δεδομένα ή κάποια συμπεράσματα)

Quantitative Section (37 ερωτήσεις multiple choice, χρόνος: 75 λεπτά):

Problem Solving (Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε μαθηματικά προβλήματα)
Data Sufficiency (Αποτελείται από 1 ερώτηση και 2 επιπλέον δεδομένα, που θα πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφιοι, εάν επαρκούν να δώσουν μια και μοναδική απάντηση στην ερώτηση)

– Verbal Section

Reading Comprehension (Περιλαμβάνει ερωτήσεις βασισμένες σε κείμενα.)
Critical Reasoning (Περιλαμβάνει ερωτήσεις που εξετάζουν την κριτική ικανότητα του υποψηφίου)
Sentence Correction (Απαιτείται η διόρθωση προτάσεων που έχουν λάθη ή είναι ανεπαρκείς)

Οι εξετάσεις GMAT διεξάγονται συνήθως από Οκτώβριο έως Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 3-4 εβδομάδες και ένα σκορ 500-550 είναι αποδεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια.

Τι είναι το GRE;

To Graduate Record Examinations είναι μια εξέταση απαραίτητα για όσους επιθυμούν να κάνουν Μ.Β.Α στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Δομή του Test

Υπάρχουν 2 tests GRE, το γενικό (general) και το ειδικό (subject)

Το γενικό περιλαμβάνει: Analytical Writing: (Αnalysis of an issue/analysis of an argument)

Verbal Section (30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής):

Reading Comprehension (Κατανόηση κειμένου)
Sentence Completion (Συμπλήρωση λέξεων που συμπληρώνουν νοηματικά έναν αριθμό προτάσεων)
Analogies (Συμπλήρωση ζεύγους λέξεων που έχουν ίδια σχέση με ένα ζεύγος πρότυπο)
Antonyms (Επιλογή λέξεων που έχει αντίθετη σημασία με την αρχική)

Quantitative Section (28ερωτήσεις):

Problem Solving
Quantitative Comparisons

Οι υποψήφιοι για το ειδικό τεστ του GRE εξετάζονται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Biochemistry / Chemistry / Biology / Physics /
Mathematics / Computer Science / Psychology /
Literature in English

Για το ειδικό test του GRE ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ για το γενικό test οι εξετάσεις δίνονται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από
Οκτώβριο έως Μάιο.

Τι είναι το IELTS;

To International English Language System Test είναι η εξέταση που δίδεται προκειμένου να πιστοποιήσει κάποιος το επίπεδό του στην Αγγλική Γλώσσα και να μεταβεί στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία.

Δομή του Test

Η εξέταση περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

Listening (30 λεπτά)
Reading (60 λεπτά)
Writing (2 tasks)
Speaking (11-14 λεπτά)

Τι είναι το TOEIC;

Το Test of English for International Communication είναι ένα τεστ που αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας από το ΑΣΕΠ και τον ευρύτερο Δημόσιο φορέα. Πιστοποιεί όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Μπορεί να διεξαχθεί όσες φορές επιθυμεί ο υποψήφιος, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Δομή του Test

Το test αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής:

– 100 ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου που συνοδεύονται από κασέτα (45 λεπτά)
– 100 ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου (75 λεπτά)

Διάρκεια του test: 2 ώρες και 30 λεπτά